Bedriftsidretten bidrar til at flere ansatte blir fysisk aktive.

Det er mange gode grunner til å bli medlem hos oss.

Bedriftsidretten:
• har et meget bredt aktivitetstilbud og tilbyr tilgang til aktiviteter i nærmiljøet ditt.
• utvikler nye aktivitetstilbud i tråd med aktivitetstrender som bl.a. Bli Sterkere styrke og puls.
• tilbyr skreddersydde aktivitetsløsninger for den enkelte bedrift
• styrker de ansattes helse og trivsel, noe som bidrar til friske ansatte med lavt sykefravær
• styrker samholdet på tvers av avdelinger
• er et viktig HMS og HR verktøy
• er en del av norsk idrett
• har over 300.000 medlemmer og er det tredje største forbundet under Norges Idrettsforbund
• er en ideell organisasjon med mange frivillige. Overskuddet føres tilbake til medlemmene
• gir medlemsfordeler gjennom gode avtaler på bl.a. forsikring, sportsutstyr, overnatting og transport

Fysisk aktivitet bidrar til at trivselen på arbeidsplassen øker, og de ansatte blir i bedre fysisk og psykisk form. Gjennom fokus på helsedirektoratets anbefaling om 30 minutters daglig fysisk aktivitet kan dere fokusere på å oppnå en viktig helsegevinst.


Bedriftsidrettslag med minst 10 medlemmer må sende inn alle vedledd. Ved mindre enn 10 medlemmer, sendes kun medlemsliste