Stans av aktivitet pga Covid-19

Postet av Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets (n) den 15. Apr 2020

Til våre medlemmer/deltakere 

Norges Bedriftsidrettsforbund og OBIK følger bestemmelsene gitt av helsemyndighetene, og har naturlig nok avlyst eller utsatt alle våre arrangement og aktiviteter.
  Dette er veldig beklagelig, men vi gleder oss allerede til å starte opp igjen og se dere når dette er over.

Bakgrunnen for hvorfor vi legger ned aktivitet midlertidig
 

Den 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet.    Vedtaket omfatter organisert idrettsaktivitet, enten dette skjer i privat regi, eller i regi av et organisasjonsledd i NIF. 

 

Norges Bedriftsidrettsforbund ønsker å bidra i samfunnsdugnaden og vedtaket fra Helsedirektoratet får direkte konsekvenser for det aller meste av vår aktivitet.

 

For noen aktiviteter innebærer det avlysninger, mens for andre aktiviteter jobber vi med å finne løsninger som gjør at de kan gjennomføres på et senere tidspunkt - dersom situasjonen skulle tilsi det.  

 
Redusert administrativ kapasitet som følge av permitteringer 

Norges Bedriftsidrettsforbund er i veldig stor grad selvfinansiert gjennom inntekt på medlemskontingenter og startkontingenter for de respektive aktivitetene.
  For å sikre at Bedriftsidretten også i fremtiden skal kunne være en betydelig folkehelseaktør og leverandør av aktivitet til voksne, har en dessverre sett seg nødt til å iverksette permitteringer ved både kretsadministrasjonene og i forbundsadministrasjonen.

 

Se gjerne pressemelding om dette her. 

 

Dette vil dessverre resultere i at det må påregnes noe lenger responstid enn normalt. Vi lover å gjøre vårt beste for å holde våre medlemmer og deltakere informert, samt at vi vil strekke oss langt for å skape aktivitet innenfor de rammer som til enhver tid er satt av Helsedirektoratet.
   

Følg med på www.obik.no og  www.bedriftsidretten.no angående oppdatert informasjon om Corona situasjonen.
For informasjon om de spesifikke aktivitetene vil oppmenn/ lagledere motta egen informasjon i løpet av denne uka.
   

Vi håper å se dere snart! Alle henvendelser ønskes velkomne, men vi har begrenset kapasitet, så ha tålmodighet med oss! 

 

Oslo Bedriftsidrettskrets

 

Stein Aker                                                                                                                      Tom Erik Sundsbø
 Daglig leder                                                                                                                   Kretsleder

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.