Dette må Bedriftsidrettslag gjøre

1) Registrere medlemmer: Bedriftsidrettslag må ta i bruk et godkjent elektronisk medlemsregister, der alle klubbens medlemmer skal ligge inne. Norges Idrettsforbund har utviklet KlubbAdmin - Medlemshåndtering til dette. KlubbAdmin er et gratis elektronisk medlemssystem der ledere kan administrere medlemmer og behandle medlemskap, sortere på grupper og kommunisere med disse via SMS eller e-post. Fristen for å legge inn medlemmer er utgangen av året, 31. desember.

 

Minidrett er din personlige portal til systemene og leder(e)må derfor aktivere en bruker på minidrett.no for å logge seg inn i systemet. Det er også å anbefale at medlemmer selv søker medlemskap via minidrett,  som leder da godkjenner. Evt. må leder eller medlemsansvarlig gjøre dette manuelt selv.

Ved førstegangsimport av medlemmer kan NIF IT være behjelpelig med å importere medlemmer - mer info


2) Årsmøte: Innen mars skal Bedriftsidrettslagene holde årsmøte. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på internettside, oppslag på arbeidsplass etc. 

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet, itillegg til styre og evt. andre komiteer.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre innen den frist som fremgår av idrettslagets egen lov, som senest kan være to uker før årsmøtet. Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. Utgangspunktet er at styret må sørge for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet fremmes for årsmøtet, dvs. styret har i utgangspunktet ikke anledning til å stanse forslag, men kan i tilknytning til den enkelte saken gi sin vurdering av hvorfor et forslag eventuelt ikke bør vedtas.


 3) Samordna Rapportering innen 30.april

Link til KlubbAdmin

  1. Medlemstall

  2. Endringer i styreverv etter årsmøtet

  3. Budsjett dersom BIL har egen økonomi 

  4. Laste opp signert årsmøteprotokoll (her er det integrasjon mot Brønnøysundregistrene)

  5. Mulighet til å Søke om vare- og tjenestemomskompensasjon. (krever registrering i

    frivillighetsregisteret, endringer i Brønnøysundregistrene sendes inn via KlubbAdmin)


https://midtnorge.bedriftsidretten.no/blog/post/141701/samordnet-rapportering-bedriftsidrettslag-2019?ispage=true