Kretsstyret

Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets

Odd-Magne Utnes

Styremedlem

Mobil 990 94 060

outnes@online.no