Kretsting

Kretsting 2023, innkalling 10. mai kl 1800

Kretsting Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets

10. mai 2023 kl. 18.00


Vi har herved den glede å innkalle til digitalt kretsting i Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets for perioden 2021 og 2022.

Kretstinget vil bli avholdt som digitalt Teams møte 10. mai 2023, klokken 18.00 (estimat ca 1,5 time)

Teams link sendes ut til påmeldte.

Representasjon

I henhold til Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets lover har alle bedriftsidrettslag anledning til å stille med representanter etter følgende skala:

Representasjon:

 • Alle lag kan stille med representanter.
 • For lag inntil 50 medlemmer. Kan stille med inntil 2 representanter.
 • For lag over 51 medlemmer. Kan stille med inntil 3 representanter.

Husk at representasjonen må være i henhold til NIF`s lov § 2.4 kjønnsfordeling

Lag som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sin representasjon godkjent.

Frist for påmelding til tinget er 10. mai 2023 kl 1100.
Bruk påmeldingsskjema til høyre. Vi sender påmeldte link til Teams møte.

Forslag

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må sendes til Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets styre innen forslagsfrist 3 mai, på e-post olemorten.ekanger@bedriftsidretten.no

Fullstendig saksliste med beretningen vil bli sendt lagene senest 1 uke før tinget.

Kretstinget

Kretstinget er Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper at ditt lag vil bli representert på Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets Kretsting.

Tingdokumenter:

Tingdokument 2023.pdf
Styrets årsberetning TFBIK 2021 - signert.pdf
Styrets årsberetning TFBIK 2022 - signert.pdf
Årsregnskap 2021 - TFBIK - signert.pdf
Årsregnskap 2022 - TFBIK - signert.pdf
Lovnorm for TFBIK vedtatt 15.12.2022 av FS og Kretsting 10.05.2023.pdf

Saksliste:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for kretsen.
 9. Behandle regnskap for kretsen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle budsjett for kretsen.
 13. Engasjere revisor.
 14. Foreta følgende valg:
 15. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 16. Kontrollutvalg med leder, medlem og varamedlem.
 17. Representasjon til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
 18. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste kretsting